lp.

Tytuł wniosku

Data złożenia

Autorzy

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Kategoria projektu

1.

Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe

2017-06-29

1. Krystyna Seweryńczyk
2. Wiesław Muszyński

Park staromiejski, w pobliżu placu zabaw przy ul. Mazurskiej

33 499,70 zł

miejski

2

Przyjazny zakątek na Starej Dąbrówce - urządzenie placu rekreacyjnego u
zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

2017-07-14

1. Waldemar Gocał
2. Wojciech Wiśniewski
3. Grzegorz Ufniarz

Police, działka 1937/59

600 000,00 zł

miejski

3.

Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie

2017-06-27

1. Monika Bossy
2. Robert Król

ul. Dębowa, Tanowo

43 000,00 zł

sołecki

4.

Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla
mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

2017-07-14

1. Zofia Hlek

Przęsocin, ul. Kościelna, plac przy remizie, działka nr 295

42 148,65 zł

sołecki

5.

Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za
Szkołą Podstawową nr 8

2017-05-02

1. Maciej Dolak
2. Andrzej Rogowski
3. Władysław Kosiorkiewicz

Teren za SP nr 8

300 000,00 zł

miejski

6.

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie -
Skłodowskiej w Policach

2017-05-12

1. Krzysztof Cichoń
2. Joanna Kowalczyk

Teren SP nr 3

146 700,00 zł

miejski

7.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

2017-07-11

1. Paweł Bartosik
2. Tomasz Witwiciki
3. Sławomir Kajkowski

ul. Zielona 29, działka nr 663/3 oraz 662

84 000,00 zł

miejski

8.

Policka plaża miejska

2017-07-14

1. Karol Bieńkowski

Police, działka 2071/10

70 880,00 zł

miejski

9.

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty
piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

2017-07-14

1. Stefania Skrucha

Drogoradz 51, działka 161

41 130,95 zł

sołecki

10.

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatynii

2017-07-06

1. Mirosława Sadowska

Plac zabaw w Tatyni, działka nr 107

40 420,90 zł

sołecki

11.

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

2017-07-11

1. Paweł Bartosik

ul. Zielona 29, działka nr 662 oraz 663/3

21 500,00 zł

miejski

12

Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem

2017-07-14

1. Małgorzata Nowakowska

Wieńkowo, działka 198/1, 198/2 i 62

41 385,00 zł

sołecki

13

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Policach

2017-06-23

1. Agnieszka Szelachowska
2. Barbara Tasak

Teren SP nr 1

320 000,00 zł

miejski

14

Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu

2017-06-26

1. Piotr Siwek
2. Agnieszka Maciuszonek

Uniemyśl nr 3, teren przy świetlicy

40 000,00 zł

sołecki

15.

Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na
terenie Polic

2017-07-14

1. Grzegorz Ufniarz

Police: 1. Park staromiejski
2. Skwer Jana Pawła II

99 000,00 zł

miejski

16

Wydanie książek pt. "Oni byli pierwsi" część I,II i III - autora Stefana
Marszałka

2017-07-13

1. Barbara Bączyńska
2. Stefan Marszałek

 

38 500,00 zł

miejski