Budżet obywatelski, często zwany także partycypa-cyjnym, to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wspólnie decydują, na co przeznaczyć wyodrębnioną część budżetu gminy. Zgodnie z wydanym przez Burmistrza Polic zarządzeniem, w 2018 roku w budżecie gminy Police zostanie wyodrębniona kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na projekty wybrane przez mieszkańców w otwartym głosowaniu. W tej edycji, tak jak i rok temu, kwota budżetu obywatelskiego została podzielona na projekty miejskie - 750.000 zł oraz projekty sołeckie – 250.000 zł. Dzięki temu na pewno co najmniej jedno zadanie zostanie zrealizowane na terenie sołectw. Wyodrębniona kwota dotyczy wszystkich wydatków mieszczących się w zadaniach własnych gminy – mogą to być zarówno inwestycje jak i projekty tzw. „miękkie”, nieinwestycyjne. 

 

 

TERMINY

1 maja – 16 lipca 2017 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

17 lipca – 10 września 2017 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

11 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

18 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

25 września - 13 października 2017 r.
– głosowanie,

20 października 2017 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.