Ogłoszenie wyników głosowania - 8 sierpnia 2016 r.

Już dziś, od godz. 8.00 rusza głosowanie w Polickim Budżecie Obywatelskim. W tegorocznej edycji można oddawać swoje głosy na dowolną liczbę spośród 17 zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów.

Głosować można:

- przez aktywny formularz na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego pod adresem www.bo.police.pl/glosowanie do głosowania,

- wypełniając kartę do głosowania i osobiście składając ją w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach w godzinach pracy urzędu, lub na jednym z dyżurów pracowników urzędu w świetlicach wiejskich i radach osiedlowych (harmonogram dyżurów oraz karty w wersji elektronicznej dostępne są poniżej),

- wysyłając skan lub zdjęcie obu stron karty na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pamiętając, że z jednego adresu e-mail można wysłać tylko jeden skan karty, lub

- wysyłając kartę pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police) – w tym wypadku tylko jedna karta może znajdować się w kopercie.

Czytaj więcej...

Od 15 czerwca do 8 lipca 2016 roku każdy mieszkaniec gminy Police, który ukończył 16 lat, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W obecnej edycji do wyboru jest 17 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Na realizację projektów Gmina przeznaczyła jeden milion złotych. Kwota została podzielona na dwie części: projekty, które miałyby być realizowane na terenie miasta, tj. 750 tys. zł oraz projekty, które miałyby być realizowane na terenie sołectw, tj. 250 tys. zł.

W głosowaniu na projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Wszystkie bieżące informacje na temat PBO dostępne są na stronie www.bo.police.pl .

Czytaj więcej...

Wczoraj Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 18 wniosków, które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne odrzucono 1 wniosek. Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na 17 projektów – 6 z terenów sołeckich oraz 11 z terenu Polic.

Wszystkie wnioski można przejrzeć i pobrać na stronie 
(http://www.bo.police.pl/wnioski.html),
natomiast protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest dostępny do pobrania – (PROTOKÓŁ PDF)

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 15 czerwca do 8 lipca 2016 r. 

Do 29 kwietnia przyjmowane były wnioski do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Łącznie wpłynęło 18 wniosków na łączną kwotę 2 826 132,42 zł. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego kwota miliona złotych została podzielona na projekty, które mają być realizowane na terenie miasta – na ten cel przeznaczono 750 000 zł, oraz na terenie sołectw – 250 000 zł.

Wpłynęło 6 wniosków z terenów sołeckich – na łączną kwotę 449 881 zł. Pozostałe 12 wniosków to projekty miejskie. Najwyżej wyceniony projekt ma wartość 746 000 zł (teren miejski) i 244 000 zł (tereny sołeckie).

Wnioski dotyczą w dużej części modernizacji placów zabaw oraz budowy siłowni plenerowych. Ponadto są projekty dotyczące miasteczek rowerowych, budowy boisk treningowych do piłki nożnej oraz tenisa ziemnego, budowy systemu roweru miejskiego oraz projekty traktujące o bezpieczeństwie na drogach.

 

Do 1 czerwca zespół ds. budżetu obywatelskiego dokona oceny formalnej złożonych projektów, a od 15 czerwca do 8 lipca będzie można oddać głos na pozytywnie zweryfikowane projekty.

Dziś rusza druga edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji czekamy na Państwa projekty, które będą realizowane w 2017 roku. W stosunku do zeszłego roku przygotowaliśmy kilka istotnych zmian. Po pierwsze podzieliliśmy kwotę miliona złotych na dwie części: dla miasta oraz dla sołectw. Na projekty miejskie przeznaczamy 750.000 zł, natomiast na realizację zadań sołeckich 250.000 zł. Wymienione kwoty ograniczają też wartość składanych przez Państwa projektów.

Czytaj więcej...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Na podstawie zarządzenia Nr 27/2016 Burmistrza Polic z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok w dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

W konsultacjach uczestniczył 1 mieszkaniec oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Zgłoszone zostały następujące propozycje do konsultowanego zarządzenia:

Czytaj więcej...

1 marca ruszy II edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Korzystając z doświadczeń pierwszej edycji chcielibyśmy wprowadzić kilka zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego na rok 2017. Zgodnie z zeszłoroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. W związku z tym, od 20 stycznia do 3 lutego zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2017. Dokumenty dotyczące ogłoszenia konsultacji znajdują się poniżej:

Czytaj więcej...

29 czerwca br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2016. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na jeden z 36 projektów. W ciągu głosowania, które trwało od 15 czerwca br. oddano łącznie 8.390 głosów, z czego 194 głosy były nieważne. Zgodnie z §4 ust. 8 regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Police, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok po przeliczeniu oddanych głosów ustalono ranking propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.

Czytaj więcej... 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.