Zakończył się nabór wniosków do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Termin minął 30 kwietnia. Mieszkańcy zgłosili aż 46 projektów, z czego aż 33 – w ciągu ostatnich czterech dni. Teraz wnioski będą weryfikowane przez zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Protokoły z ich weryfikacji zostaną udostępnione  mieszkańcom najpóźniej 5 czerwca br.

Od 15  do 29 czerwca będzie można głosować na wybrany wniosek. Wyniki poznamy 7 lipca 2015 r.

18 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W jego trakcie wybrano przewodniczącego, którym został Jakub Pisański oraz opracowano zasady oceny formalnej wniosków i sposób opiniowania projektów przez Zespół. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza w  skład zespołu wchodzą:

1) Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
2) Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
3) Agnieszka Komor – sekretarz Gminy,
4) Aneta Soprych – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
5) Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
6) Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
7) Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
8) Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
9) Krystian Kowalewski - radny Rady Miejskiej w Policach,

Informujemy ponadto, że do dnia dzisiejszego wpłynął jeden wniosek z projektem do Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

Po wielu miesiącach przygotowań – Gmina Police startuje z Polickim Budżetem Obywatelskim. To od dawna oczekiwany program, który ma na celu umożliwienie Państwu uczestniczenia w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu Gminy. Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali procedury, dzięki którym do Państwa rąk trafi milion złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia mieszczące się w zadaniach samorządu gminnego na rok 2016. Wszystkie techniczne szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.bo.police.pl oraz w broszurach i na ulotkach. W razie jakichkolwiek wątpliwości – podajemy tam numery telefonów do naszych pracowników, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, dotyczące tego programu. 

Czytaj więcej... 

 

 

TERMINY

1 maja – 16 lipca 2017 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

17 lipca – 10 września 2017 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

11 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

18 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

25 września - 13 października 2017 r.
– głosowanie,

20 października 2017 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.