18 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W jego trakcie wybrano przewodniczącego, którym został Jakub Pisański oraz opracowano zasady oceny formalnej wniosków i sposób opiniowania projektów przez Zespół. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza w  skład zespołu wchodzą:

1) Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
2) Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
3) Agnieszka Komor – sekretarz Gminy,
4) Aneta Soprych – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
5) Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
6) Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
7) Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
8) Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
9) Krystian Kowalewski - radny Rady Miejskiej w Policach,

Informujemy ponadto, że do dnia dzisiejszego wpłynął jeden wniosek z projektem do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.