Po wielu miesiącach przygotowań – Gmina Police startuje z Polickim Budżetem Obywatelskim. To od dawna oczekiwany program, który ma na celu umożliwienie Państwu uczestniczenia w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu Gminy. Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali procedury, dzięki którym do Państwa rąk trafi milion złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia mieszczące się w zadaniach samorządu gminnego na rok 2016. Wszystkie techniczne szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.bo.police.pl oraz w broszurach i na ulotkach. W razie jakichkolwiek wątpliwości – podajemy tam numery telefonów do naszych pracowników, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, dotyczące tego programu. 

Z dużą nadzieją oczekuję na Państwa propozycje, które będziemy mogli zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Od wielu lat samorząd Gminy dokłada wielu starań, by mieszkańcy mogli sami decydować o tym, jak ma wyglądać ich otoczenie.  Służą temu  m.in. konsultacje z radami sołeckimi i radami osiedli oraz spotkania z mieszkańcami.  Wspólnie uzgadniamy  inwestycje, możliwe do zrealizowania w danym czasie i miejscu. Teraz idziemy o krok dalej: przeznaczamy do Państwa dyspozycji konkretną kwotę. Jestem przekonany, że Państwa kreatywność – jak zawsze – podparta będzie troską o nasze wspólne dobro, racjonalnością i rzetelnością.

 

To pierwsze takie doświadczenie w naszej Gminie. Mam nadzieję, że przyniesie korzyści wszystkim Państwu i wzbogaci nas o nowe, wspaniałe projekty. Życzę wielu ciekawych pomysłów i znalezienia „sposobu na milion!”. 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Polic
Władysław Diakun  

 

 

TERMINY

1 maja – 16 lipca 2017 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

17 lipca – 10 września 2017 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

11 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

18 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

25 września - 13 października 2017 r.
– głosowanie,

20 października 2017 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.