Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 130/2017 Burmistrza Polic z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok na podstawie rankingów tworzy się listy zadań rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Listy tworzy się odrębnie dla miasta Police oraz sołectw gminy Police kolejno od zadania będącego najwyżej w odpowiednim rankingu.

Listy zadań rekomendowanych przygotowuje zespół prowadzący konsultacje w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 i przekazuje Burmistrzowi Polic oraz Radzie Miejskiej w Policach. Rekomendowane przez zespół  zadania ujmuje się w projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na 2018 r.

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie miasta Police

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Łączna ilość głosów

Wartość projektu w zł

1.

6

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie - Skłodowskiej w Policach

547

146 700,00

2.

5

Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8

323

300 000,00

3.

8

Policka plaża miejska

277

70 880,00

4.

13

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

246

320.000,00


Uwagi:

  1. Z wnioskodawcą projektu „Policka plaża miejska” ustalono zmianę lokalizacji realizacji zadania. Wnioskodawcy zaproponowano przesunięcie lokalizacji na część tej samej działki obok budynku Klubu Nauczyciela lub na jedną z działek zlokalizowanych za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach (na tzw. "polanie"). Przedstawione propozycje zostały zaakceptowane przez Wnioskodawcę.
  2. Projekt pn. „Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach” będzie realizowany pod warunkiem ograniczenia kosztów wykonania do kwoty 232.420 zł.

 

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie sołectw gminy Police

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Łączna ilość głosów

Wartość projektu w zł

1.

12

Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)

415

41 385,00

2.

10

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni

401

40 420,90

3.

9

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

253

41 130,95

4.

4

Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

221

42 184,65

5.

3

Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie

189

43 000,00

6.

14

Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu

180

40 000,00

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.