Do 29 kwietnia przyjmowane były wnioski do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Łącznie wpłynęło 18 wniosków na łączną kwotę 2 826 132,42 zł. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego kwota miliona złotych została podzielona na projekty, które mają być realizowane na terenie miasta – na ten cel przeznaczono 750 000 zł, oraz na terenie sołectw – 250 000 zł.

Wpłynęło 6 wniosków z terenów sołeckich – na łączną kwotę 449 881 zł. Pozostałe 12 wniosków to projekty miejskie. Najwyżej wyceniony projekt ma wartość 746 000 zł (teren miejski) i 244 000 zł (tereny sołeckie).

Wnioski dotyczą w dużej części modernizacji placów zabaw oraz budowy siłowni plenerowych. Ponadto są projekty dotyczące miasteczek rowerowych, budowy boisk treningowych do piłki nożnej oraz tenisa ziemnego, budowy systemu roweru miejskiego oraz projekty traktujące o bezpieczeństwie na drogach.

 

Do 1 czerwca zespół ds. budżetu obywatelskiego dokona oceny formalnej złożonych projektów, a od 15 czerwca do 8 lipca będzie można oddać głos na pozytywnie zweryfikowane projekty. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.